Opinion

IK KIES VOOR KUNST !

 

Uit het manifest van ‘Ik kies voor kunst’.

Kunst en cultuur maken onlosmakelijk deel uit van het leven van elke mens en van onze hele samenleving. Op ontelbare momenten worden we er – vaak onbewust – mee geconfronteerd. Je kan kunst vergelijken met frisse lucht: we ademen het permanent in en net daardoor zijn we ons er niet van bewust; het is slechts op het moment dat de zuurstof verdwijnt, dat we het bestaan ervan weer ervaren en waarderen. Ook kunst en cultuur zijn levensnoodzakelijk; het feit dat ze zo vanzelfsprekend zijn, maakt hen vaak onzichtbaar en ook maatschappelijk kwetsbaar.

Op zondag 25 mei 2014 zijn er in ons land verkiezingen voor Europese, federale een ook regionale parlementen. Er wordt dan ook een nieuwe Vlaamse minister van Cultuur aangesteld; een belangrijk moment voor de kunsten en de cultuur. Velen, – ook politieke partijen en beleidsvoerders, ervaren kunst en cultuur helaas als een domein dat weggelegd zou zijn voor een beperkte groep burgers uit de samenleving.

IK KIES
VOOR
KUNST
.BE
Het tegendeel is waar. Denk maar aan de Jommeke-strips die je wekelijks ontleent in je lokale bibliotheek, de cursus fotografie die je volgt in het gemeenschapscentrum of de maandelijkse filmavonden bij KWB. Ook die maken, naast de expo’s in musea en de muziek- en theater-voorstellingen in kunst- of cultuurcentra deel uit van de rijkdom aan cultuur in onze samenleving.

Om die rijkdom van ons cultureel leven in de kijker te zetten, zetten alle kunst- en cultuurorganisaties tussen 22 april en 25 mei de actie ‘Ik kies voor kunst’ op. De actie is bedoeld als sensibliserings-campagne en is a-politiek, in de zin dat ze niet verbonden is aan het gedachtegoed van welke politieke partij dan ook.

‘Ik kies voor kunst’ wil kunst en cultuur hoog op de beleidsagenda zetten en het als wezenlijk onderdeel van een dynamische samenleving zichtbaarder maken. Daarvoor hebben we ook jou nodig. Kies nu voor kunst en laat je van je horen.

18FM KIEST VOOR KUNST !

 

By


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *