Opinion, That 's us

Guide to early music in Flanders

 

Axel De Schrijver

Van  1983 to 2000 werd door Musica het tijdschrift ‘Musica antiqua’ uitgegeven, met de ondertitel : actuele informatie over oude muziek.  Musica heette toen nog Vlaams Centrum voor Oude Muziek.  In 2000 werd beslist om de publicatie stop te zetten.  Musica  heet voortaan impulscentrum voor muziek en bezint zich over een actuele missietekst. De dag van de oude muziek werd hertekend en heet voortaan AlbaNova.

In 2005  verscheen de eerste editie van de Engelstalige “Guide to Early Music and Baroque in Flanders’, een initiatief van  ‘Muziekcentrum Vlaanderen’.  De tweede uitgave verscheen in 2009.  De PDF versie van deze tweede uitgave is hier te lezen.  Muziekcentrum Vlaanderen is op 1 januari 2015 opgegaan in Kunstenpunt.  “Voor sectorspecifiek nieuws kan je voorlopig nog terecht op de website www.muziekcentrum.be. Voor algemeen nieuws over de kunsten word je verwezen naar www.kunsten.be.”  De Engelstalige gids “Guide to Early Music in Flanders” was bestemd voor buitenlandse professionelen actief in de oude muziek.  De gids werd enkel voor promotionele doeleinden gebruikt en was niet in de handel verkrijgbaar. Het was een visitekaartje voor het buitenland !  Het is niet waarschijnlijk dat er nog een nieuwe editie van deze gids komt.

Nog in 2009  werd door Musica een ontmoetingsmoment georganiseerd rond ‘oude muziek’ :  “Musica Antiqua Revisited : Over de toekomst van het verleden.”  De basis voor de discussie was een reeks brieven tussen Sigiswald Kuijken (old school) en Björn Schmelzer (new school). Het verslagschrift  dat hierbij werd uitgegeven is in PDF versie te lezen.

(…)

Het ontbreekt thans aan een gebundelde actuele informatie over oude muziek.  Sommigen zeggen  dat ‘oude muziek’ en ‘historische uitvoeringspraktijk’ inmiddels mainstream geworden zijn.  Anderen vinden dat de pioniers het gras van voor de voeten van de jeugd hebben weggemaaid.  En wat te doen met  de inmiddels verguisde termen  ‘oude muziek’ en ‘historische uitvoeringspraktijk’ ?

Elke nieuwe generatie muziekliefhebbers moet de kans krijgen om op ontdekking te gaan in de wereld van de ‘oude’ muziek en de ‘historische’ uitvoeringspraktijk, en om zich te laten betoveren door  repertoire en instrumentarium.

EARLYMUSIC.BE wil de muziekliefhebber die op zoek is naar ‘oude’ muziek in België gidsen met actuele  informatie.  Voor de professionele musicus wil EARLYMUSIC.BE  een ondersteunend instrument zijn. Voor het buitenland wil de site een visitekaartje zijn van de oude muziekbeweging in België.

Dat is de rol die EARLYMUSIC.BE voor zichzelf ziet, en hoewel cultuur in ons land een materie is van de gemeenschappen, vinden we het  belangrijk om deze opdracht in een Belgisch perspectief te zien :  niet zozeer omdat we daarmee een politiek statement willen maken, maar wel omdat we niets willen missen van wat goed is.

, , ,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *