Keyboard

Organist for Dillens-Delhaye organ (1722)

 

Emmanuel Van Kerckhoven is benoemd tot titulair-organist van de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Daarmee is hij de vaste bespeler van het Dillens-Delhayeorgel uit 1722 dat onlangs werd gerestaureerd. Naast zijn liturgische taak als organist zal hij instaan voor de artistieke uitstraling van dit historische instrument. Van Kerckhoven blijft zijn functie als hoofdorganist van de Sint-Norbertuskerk in Antwerpen uitoefenen. Daarnaast is hij artistiek leider van Het Antwerps Barokorkest. Met zijn expertise op vlak van orgelbouw is hij betrokken bij verschillende restauratieprojecten. (persbericht)

Het orgel van de St.- Carolus Borromeuskerk is van de hand van de befaamde Mechelse orgelbouwer Carolus Dillens en onderging meerdere restauraties. Voor de laatste restauratie (afgerond in 2014) opteerde de ontwerper, in overleg met alle betrokkenen, voor een terugkeer naar de laatste ‘consistente toestand’ , met name het verbouwde en vergrootte orgel, zoals tot stand gekomen in 1810. De ingrepen die nog later plaatsvonden, einde 19de en 20ste eeuw, deden afbreuk aan dit waardevolle concept uit 1810 en hadden negatieve impact op de erfgoedwaarden. De aangebrachte schade werd nu zo veel mogelijk terug ongedaan gemaakt, op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Toch betekende deze restauratie veel meer dan het louter herscheppen van de toestand van 1810. Het toen gecreëerde orgel bleek op bepaalde punten ook gebreken te vertonen, in die mate zelfs dat de structuur ervan als onhoudbaar werd geacht in functie van de toekomstige mogelijkheden tot onderhoud. Daarom werd het orgel 50 centimeter meer naar voren opgesteld en werd de opstelling van de windladen zodanig bijgestuurd dat zich voortaan geen windladedelen (met bijbehorende pijpen) nog vlak boven elkaar zouden bevinden. Om de mogelijkheden van het orgel te verruimen werd het orgelconcept ook geactualiseerd door toevoeging van vijf pedaalregisters.

De restauratie van het orgel kreeg een premie van de Vlaamse overheid van 495.075, 42 €.

(bron :  www.onroerenderfgoed.be)

,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *