Abroad, Calendar, Listen

Festival Oude Muziek Utrecht 2016 : La Serenissima

 

(NL)

De Republiek Venetië, met haar open blik op de Levant, is altijd een broedplek geweest voor vernieuwende muziek. Die muziek vond vervolgens zijn weg over heel Europa. Zo vreemd is dit niet: in Venetië werd aan het begin van de zestiende eeuw de muziekdrukkunst ontwikkeld, waardoor muziek op veel grotere schaal verspreid kon worden. Venetië werd niet alleen een draaischijf voor handelswaar, maar ook voor muziek.

Vanaf de renaissance, met de dubbelkorigheid van de Venetiaanse school, via de commerciële opera van Francesco Cavalli tot de muziek van Vivaldi: met Venetië als thema krijgt het Festival Oude Muziek het aanzien van een Byzantijns aandoend mozaïek, zoals we die in Venetië aantreffen, vol kleur en flikkering. Tegelijk stelt het dossier Venetië levensgrote vragen over hoe we, op vandaag, op een inspirerende maar ook verantwoorde manier met ons culturele erfgoed omspringen. Permanente reconstructie is voor elke hedendaagse Venetiaan aan de orde van dag: schoonheid en vergankelijkheid gaan er hand in hand.

(EN)

The Republic of Venice, with its clear view of the Levant, has always been a breeding ground for innovative music. That music subsequently made its way across the whole of Europe. This is not as strange as it might seem: music printing was developed in Venice at the beginning of the sixteenth century, making it possible for music to be disseminated on a much larger scale. Venice became a hub not only for merchandise, but also for music.

First we have the Renaissance, with the double choir element of the Venetian School, then the commercial opera of Francesco Cavalli, and finally the music of Vivaldi: with Venice as its theme, the Early Music Festival takes on the air of a Byzantine mosaic, such as we find in Venice, all colourful and shimmering. At the same time the Venice dossier poses huge questions about how we manage our cultural heritage nowadays, in an inspiring but also responsible manner. Permanent reconstruction is the order of the day for every contemporary Venetian: beauty and transience go hand in hand.

,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *