That 's us

Membership

 

(NL)

Waarschijnlijk bent u al ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Daar zijn we heel blij mee. Om het draagvlak van onze vereniging te verstevigen, willen we je ook vragen om lid te worden. Als werkend lid kan je onze toekomst mee vorm geven !

De vzw “Belgian Early Music Community” werd opgericht in 2013.

Wil je meewerken of steunen, dan kan je werkend lid, aangesloten lid of steunend lid worden van de vzw. Alleen de werkende leden krijgen stemrecht op de algemene vergadering. Aangesloten en steunende leden genieten van de bijzondere acties die de vereniging opzet. In de toekomst willen we graag meer eigen activiteiten organiseren, zoals lezingen, workshops, uitstappen, concerten, …

Aan de leden wordt jaarlijks een lidgeld gevraagd, dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In 2016 is het lidmaatschap gratis.

De gecoördineerde statuten van de vzw vind je in onderstaande pdf.

2014 gecoördineerde statuten

 

(EN)

Probably you already subscribed to our newsletter, which makes us very happy. To increase the support for our project, we would like to receive you as a member of the Belgian Early Music Community. As a working member you can shape our future !

The musical society “Belgian Early Music Community” was established in 2013.

You may want to support us. You can join us by becoming a working, an associate or a supporting member of the society. Only working members have the right to vote on the general assembly. Associate and supporting members enjoy special actions the society may organize. In the near future we intend to organize more activities, like lectures, workshops, excursions, concerts, …

Members may be asked for a membership fee, determined by the yearly assembly. In 2016 membership is free.

For the moment the statutes of the society are only available in dutch.

 

Lidmaatschap / membership

 

 

 

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *