Concerts, Contemporary, Keyboard, Listen

Willem Ceuleers on harpsichord

 

(NL)

Tien volumes CD’s met daarop orgelwerken van Willem Ceuleers werden tot nog toe uitgegeven, maar ondertussen heeft hij niet stilgezeten. Een elfde werd opgenomen op het prachtige Le Royer – Potvliegheorgel van de Sint-Pieterskerk te Turnhout met een keuze aan variaties en intavolaties in Duitse, Engelse en Hollandse stijl. Bovendien werd een dubbel-CD met recent klavecimbelwerk opgenomen, één met 24 inventies in barokstijl en een andere met variatiewerken in renaissancestijl. Het doel van al die opnames is een klankdocument van Willem Ceuleers’ beste klavierwerken vastleggen.
Alle voornoemde opnamen zullen op 1 oktober uitgebracht worden, bij welke gelegenheid Willem Ceuleers een klavecimbelconcert zal geven in de Anglicaanse Saint-Bonifacekerk aan de Grétrystraat te Antwerpen.

(EN)

Ten CD volumes with  organ compositions have been issued up to now, but meanwhile Willem Ceuleers has been quite busy. Number eleven has been recorded on the most beautiful Le Royer – Potvlieghe organ at Saint Peter’s Church in Turnhout with on the programme choice of variations and intavolations in German, English and Dutch styles. Moreover, a double-CD with recent harpsichord compositions has been recorded, the one with 24 inventions in baroque style and the other with variation works in renaissance style. The purpose of all these recordings is to make a sound document of my best works for keyboard instruments.
All above-mentioned recordings will be released on October 1st, at which occasion Willem Ceuleers will play a harpsichord recital at Saint-Boniface Anglican Church, Grétrystraat in Antwerp.

Zaterdag 1 oktober 2016 om 20u00 vrije toegang / vrije bijdrage
Saturday 1 October 2016 at 8pm free admission / free contribution
Afbeeldingsresultaat voor saint boniface antwerp
Saint Boniface Anglican Church, Antwerpen

image001

Programma / programme:

Klavierübung für die Patin XII
Variaties voor klavecimbel / variations for the harpsichord (2016)

1. O mistress mine, opus 834
(William Shakespeare – Thomas Morley)
2. Go from my window, opus 835
3. Willow, willow, opus 836
4. Fortune my foe, opus 837
(John Dowland)
5. If my complaints, opus 838
(John Dowland)
6. Al mijn gepeis, opus 839
7. Ballette Henriette, opus 840
8. Wanneer ik slaep, opus 841
(Farewell dear love – Robert Jones)
9. Bocxvoetje, opus 842
10. Janneman en Alemoer, opus 843
(Singing Simpkin – Will Kemp)
11. Malle Symen, opus 844
(Mal Simmes)
12. Verdwaelde Koninginne, opus 845
(Tom o’ Bedlam)
13. Silverster in de Morgenstont, opus 846
(Sir Edward Nouwels Delight)
14. Quodlibet, opus 848

, ,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *