Books, facsimiles & CDs, Keyboard, Vocal

3 x Ignace Bossuyt on Bach

 

Unknown-1

 

De fascinerende geschiedenis van Bachs muzikaal testament.
Enkele maanden vóór zijn overlijden in 1750 voltooide Johan Sebastian Bach zijn muzikaal testament: de h-Moll-Messe. Hij creëerde hiermee een bewonderenswaardige synthese van de hele geschiedenis van de mis, het genre dat ook toen nog gold als dé toetssteen voor compositorisch vernuft en scherpzinnige tekstinterpretatie. Middeleeuwen, renaissance en barok versmelten in Bachs ultieme meesterwerk tot wellicht de meest universele compositie uit het West-Europese repertoire.

Op basis van het recentste onderzoek schetst Ignace Bossuyt de fascinerende ontstaansgeschiedenis van de h-Moll-Messe binnen het historische, muzikale en religieuze kader van Bachs tijd. Hij bespreekt in detail de vijf delen van de mis (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei), fragment per fragment, met aandacht voor zowel de puur muzikale aspecten als de theologische en symbolische duiding van de mistekst. In een apart hoofdstuk gaat hij dieper in op het gebruik van de parodie of de herwerking van vroeger gecomponeerde muziek, een van de basistechnieken die Bach ook hier toepaste. Ten slotte komen we ook te weten hoe de mis onthaald werd vanaf Bachs sterfjaar tot op heden.

9789462700956

link

ps. Ignace Bossuyt deelt mee dat het ‘manuscript’ over Bachs h-Moll-Messe intussen ‘ter perse’ is ! Het ‘eerste exemplaar’ zal in aanwezigheid van het publiek aangeboden worden aan Philippe herreweghe n.a.v. zijn 70ste verjaardag onmiddellijk na de uitvoering van de mis in het Concertgebouw in Brugge op 15 mei 2017.
De Goldbergvariaties (1741) van Johann Sebastian Bach (1695-1750) vormen het hoogtepunt van Bachs oeuvre voor klavecimbel. Bovendien zijn zij het eerste van een reeks ‘encyclopedische’ werken waarmee Bach tijdens het laatste decennium van zijn leven hulde bracht aan de eerbiedwaardige traditie van het contrapunt.

In dit monumentale werk realiseert Bach een briljante synthese tussen het constructieve (de ‘ratio’) en het emotionele (het ‘affect’), de twee polen van de West-Europese muziek. De variatiereeks, op basis van de basso ostinato, vertoont een doordachte cyclische opbouw, gekoppeld aan een virtuoze en expressieve stilistische verscheidenheid.

Met De Goldbergvariaties van J.S. Bach schreef Ignace Bossuyt de eerste monografie in de Nederlandse taal over dit werk. Naast een algemene schets van de context waarin het werk ontstond, geeft hij ook een heldere toelichting bij elk van de 32 onderdelen. Dankzij deze unieke luistergids maakt de lezer op een bevattelijke manier kennis met de uitzonderlijke muzikale en expressieve rijkdom van de Goldbergvariaties.

Goldbergvariaties

link

 

Bachs cantates over doodsangst en doodsverlangen
In Bachs leven en werk is de dood alomtegenwoordig. De Duitse theoloog en reformator Maarten Luther predikte dat de gelovige in het uur van de dood, hoe pijnlijk ook, zeker kon zijn van de verlossing. De stervende moest vooral getroost worden om vervolgens in vrede en vreugde de overgang te kunnen maken naar de vereniging met Christus. In een aantal van zijn cantates verklankt Bach treffend de dualiteit tussen doodsangst en doodsverlangen.
Ignace Bossuyt neemt de lezer mee langs een tiental van deze prachtige en ontroerende werken, van de Actus tragicus Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (BWV 106) uit 1707/1708 tot de Trauer-ode Laß Fürstin, laß noch eine Strahl (BWV 198) daterend van 1727, en belicht zo de thematiek van de dood bij Bach.

cantates_voorplat_bruin

link

Aanvulling vanwege de auteur : eerder verschenen van de hand van Ignace Bossuyt  over J.S. Bach :

–  de vier Missae breves, Musica, Peer, 2000  (uitgeput) , gaf ij nog uit in het jaar 2000 (niet meer te verkrijgen). Mijn eerste bij UPers over Bach was over het
– het Weihnachtsoratorium, UPers,  2002(ook verschenen in het Engels)  wellicht nog verkrijgbaar

,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *