Keyboard, Newsflash

Participate in buying new baroque organ

 

Iedereen kan stukje van nieuw barokorgel ‘kopen’, bloklettert de Gazet van Zurenborg. Emmanuel Van Kerckhoven is enthousiast over de mogelijkheden van een nieuw barokorgel voor de Sint-Norbertuskerk aan de Dageraadplaats in Antwerpen.

Het gaat om een barokorgel dat beneden in de kruisbeuk komt te staan. Het orgel wordt gebouwd in de stijl van de eerste helft van de 18e eeuw, maar met moderne technieken. De bekende Orgelmakerij Reil uit Heerde (Nederland) zal dit project realiseren.
De komst van een barokorgel biedt onbeperkte mogelijkheden tot musiceren en concerteren: instrumentaal, vocaal, solistisch, met klein ensemble of groot orkest. De combinatie van het reeds aanwezige Loret-Stevensorgel uit 1846 met het barokorgel schept de mogelijkheid tot het brengen van een repertoire over een tijdspanne van meer dan vier eeuwen!
De Sint-Norbertuskerk is erkend als beschermd monument met als belangrijkste motivatie de architectuurhistorische, artistieke en sociaal-culturele waarde. Het initiatief beoogt met het barokorgel het behoud, meer nog… een verdere uitbreiding van dit maatschappelijk belang.
Ook educatief zal het nieuwe orgel een belangrijk rol vervullen. Voor de conservatoria van Antwerpen en Tilburg vervult het nieuwe orgel de behoefte aan een Noord-Nederlands/Noord-Duits geïnspireerd instrument. Door het karakter en de grootte van het orgel, eerder zeldzaam in deze regio, kunnen er toonaangevende werken uit het Duitse barokrepertoire gebracht worden. Wat het uitvoeren met andere instrumentalisten betreft, zal er zowel op hedendaagse toonhoogte 440 Hz als baroktoonhoogte 415 Hz gemusiceerd kunnen worden. Het nieuwe orgel zal immers transponeerbaar zijn. Dat wil zeggen dat er met zowel moderne als oude instrumenten samengespeeld kan worden. Zowel conservatoria als omliggende muziekacademies krijgen de kans om lessen te laten doorgaan, examens te organiseren, workshops en masterclasses in te richten. Alleszins is het een prioriteit om jonge mensen een podium te bieden.

Lees alles in de ISSUU versie van de Gazet van Zurenborg.

Barokorgel Sint-Norbertus pdf

, ,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *