Courses & masterclasses, Musica, Play, Vocal

Mini-master class Psallamus | Psalms sing with Psallentes during the opening concert at AlbaNova

 

(EN)

Sign up for this mini-masterclass with Hendrik Vanden Abeele (Psallentes) and sing on Sunday 25 June 2017 during the AlbaNova Midweek Festival with Psallentes in the church of Alden Biesen. Access to the full program of AlbaNova is included!

Psallamus, or ” Let us sing psalms .” For many centuries, psalms are sung in Christian liturgy.The 150 songs from the biblical book form the core of the choir prayer, eight times a day. Latin was and is the default language for recounting psalms, but from the 16th century, in the context of the Reformation, one began to use the language of the people. For example, in 1540 at the Antwerp printer Symon Cock appeared a booklet with psalms translated into Dutch, in metric rhyme form. It was called ‘ Salt-lakes ‘, where ‘salt’ is a verb of ‘psalter’ or ‘psautier’ (psalm book).Cock also added a melody for every psalm, often derived from worldly songs. A few years later, another Antwerp publisher, Tielman Susato, appeared the same Souterliedekens in three-piece settlements by Jacob Clemens non Papa. These are the multilingual Souterlied characters that will be heard during the opening concert of AlbaNova.

On Saturday, June 24, 2017 , the day for AlbaNova, you can start with a psalm during a mini-masterclass led by Hendrik Vanden Abeele (artistic director Psallentes). We sing together psalms – in Latin and in different modes, in light-improvised unanimity – and we focus on some of the Salt-lakes characters. We are going creative with this repertoire and work auditive, without scores.Everyone – young and old – who likes singing can participate. The day after, at AlbaNova, we sing with Psallentes during the opening concert in Alden Biesen’s church. There is a possibility to overnight from Saturday to Sunday.

Practical
Saturday 24 June 2017, from 14 to 17 and from 19 to 21 hours
For anyone who loves singing, children and families can also participate without prior knowledge

Participation Prize
60 euros (including dinner on Saturday and access to AlbaNova full program on sunday)
120 euros (including dinner on Saturday, access to AlbaNova full program on Sunday and overnight – package for 1 person)
220 euros (including dinner on Saturday, access to AlbaNova full program on Sunday and overnight – package for 2 people)
We provide accommodation in B & B’s in a 15 km radius around Alden Biesen.

Signing up
Via the online registration form

(NL)

Schrijf je in voor deze mini-masterclass met Hendrik Vanden Abeele (Psallentes) en zing op zondag 25 juni 2017 tijdens Midzomerfestival AlbaNova mee met Psallentes in de kerk van Alden Biesen. Toegang tot het volledige programma van AlbaNova is inbegrepen!

Psallamus, of ‘Laat ons psalmen zingen’. Al vele eeuwen lang worden in de christelijke liturgie psalmen gezongen. De 150 liederen uit het Bijbelse boek vormen de kern van het koorgebed, acht keer per dag. Latijn was en is voor het reciteren van psalmen de standaardtaal, maar vanaf de 16de eeuw, in de context van de Reformatie, begon men ook de volkstaal te gebruiken. Zo verscheen in 1540 bij de Antwerpse drukker Symon Cock een boekje met in het Nederlands vertaalde psalmen, in metrische rijmvorm. Die kregen de naam ‘Souterliedekens’, waar ‘souter’ een verbastering is van ‘psalter’ of ‘psautier’ (psalmboek). Cock voegde voor elke psalm ook een melodie toe, vaak ontleend aan wereldlijke liederen. Enige jaren later verschenen bij  Tielman Susato dezelfde Souterliedekens in driestemmige zettingen van de hand van  Clemens non Papa. Het zijn deze meerstemmige Souterliedekens die te horen zullen zijn tijdens het openingsconcert van AlbaNova.

Op zaterdag 24 juni 2017, de dag voor AlbaNova, kan je tijdens een mini-masterclass geleid door Hendrik Vanden Abeele (artistiek directeur Psallentes) met psalmen aan de slag gaan. We gaan samen psalmen zingen – in het Latijn en in verschillende modi, in licht-geïmproviseerde meerstemmigheid – en we leggen ons vooral toe op enkele van de Souterliedekens. We gaan creatief om met dit repertoire en werken auditief, zonder partituren. Iedereen – jong en oud – die houdt van zingen, kan deelnemen. De dag nadien, op AlbaNova, zingen we mee met Psallentes tijdens het openingsconcert in de kerk van Alden Biesen. Er is mogelijkheid om te overnachten van zaterdag op zondag.

Praktisch
Zaterdag 24 juni 2017, van 14 tot 17 uur en van 19 tot 21 uur
Voor iedereen die houdt van zingen, ook kinderen en families kunnen deelnemen, geen voorkennis vereist

Deelnameprijs
60 euro (incl. avondmaal op zaterdag en toegang tot AlbaNova  op zondag)
120 euro (incl. avondmaal op zaterdag, toegang tot AlbaNova  op zondag en overnachting –  1 persoon)
220 euro (incl. avondmaal op zaterdag, toegang tot AlbaNova  op zondag en overnachting –  2 personen)
Overnachting in B&B’s in een straal van 15 km rond Alden Biesen.

Inschrijven
Via het online inschrijvingsformulier

,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *