Calendar, Concerts, Listen

Christmas concert

 

Magnificat van J.S. Bach – 16 december 2017

De erg forse bezetting (trompetten, pauken, hobo’s, strijkers, vier solisten en vierstemmig koor) draagt bij tot een helaas weinig uitgevoerde maar daarentegen zeer briljante compositie met indrukwekkende koordelen, aria’s en recitatieven. Echte kerstliederen zijn er niet in verwerkt.

De integrale uitvoering van het Magnificat BWV 243 maakt dat echter ruimschoots goed. Bach componeerde de eerste versie van het Magnificat – bijschreef er slechts één, maar in twee verschillende versies – ter gelegenheid van het feest van Maria-visitatie op 2 juli 1723. Hij was toen net aangesteld als Thomascantor in Leipzig. Voor een tweede uitvoering van het werk, ter afsluiting van de vespers van eerste kerstdag op 25 december 1723, voegde Bach aan het Latijnse Magnificat vier Duitstalige hymnes toe. Deze invoegingen, die het kerstverhaal vertellen, waren een lokaal gebruik, ook in de Lutherse liturgie. Dit is hoogst merkwaardig, gezien het Magnificat een bij uitstek katholieke lofzang van Maria is.

Het Magnificat van Bach is een groots en veeleisend werk, voor solisten, vijfstemmig koor en met alle voor Bach destijds beschikbare instrumenten.
De Bach Academie Alden Biesen voert de integrale versie uit, waarvoor ook de vier kerstliederen naar D-Dur getransponeerd werden.Tickets €25 – Reservering via info@organum-aldenbiesen.be
Tickets €23 voor Davidsfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds.
Bach beschouwde dit Magnificat als zijn visitekaartje. De tekst volgt de tien verzen van Lucas 1:46-55. De vorm van de compositie lijkt op een kantate, maar men noemt het een oratorium. De krachtige energie wordt gegenereerd door de briljante orkestbezetting en de virtuoze, 5-stemmige koordelen. De aria’s zijn steeds doorgecomponeerd (zonder da capo) en toch ongewoon kort, hetgeen de dynamiek van het gehele werk ten goede komt.
Zeven jaar later, in 1730, transponeerde Bach het werk van Es naar D. Hij paste de orkestbezetting licht aan en liet de vier kerstliederen weg. Daardoor kon dit Magnificat op verschillende kerkelijke hoogdagen uitgevoerd worden.De kantate BWV 63 is de oudste overgeleverde kerstkantate van J. S. Bach. Wellicht werd ze op kerstdag 1713 voor het eerst uitgevoerd, in de Liebfrauenkirche in Halle. Volgens Bachkenner en dirigent John Eliot Gardiner werd ze in 1717 opnieuw uitgevoerd, op dezelfde plaats, om 200 jaar Reformatie te gedenken. Musicoloog Philipp Spitta veronderstelt dat de kantate een ‘nieuwe’ première kende op kerstdag 1723 in Leipzig, tijdens Bach’s eerste jaar als Thomascantor.

Tickets €25

€23 voor Davidsfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds.
Reserveer via info@organum-aldenbiesen.be.

Kantate “Christen, ätzet diesen Tag”, BWV 63 – J.S. Bach
Magnificat D-Dur, BWV 243 – J.S. BachUitvoerders: Sarah Abrams (sopraan), Rob Cuppens (altus), Jan Caals (tenor) en Joris Grouwels (bariton). Koor en orkest van de Bach Academie Alden Biesen o.l.v. Luc Ponet.Het orkest speelt op historische instrumenten of getrouwe kopies en Luc Ponet staat garant voor een historisch geïnformeerde uitvoering.
Meer informatie

,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *