Books, facsimiles & CDs, Listen

In Flanders’ Fields Vol. 99

 

Jan Devlieger

In Flanders’ Fields Vol. 99 – Six Suites for Harpsichord, Jean Baptiste Loeillet (1680 – 1730) alias Mr. John Loeillet of London

Over het album

Tussen 1680 en 1688 zagen drie telgen uit de vooraanstaande Gentse muzikantenfamilie Loeillet het levenslicht: Jean Baptiste Loeillet (John Loeillet of London), Jacques (Jacob) Loeillet en Jean–Baptiste Loeillet (de Gant). Zij veroorzaken nog steeds verwarring met hun gelijklopende initialen, maar bieden ons een blijvende bron van vreugde door hun muzikale nalatenschap: intieme kamermuziek van de bovenste plank. Vooral John Loeillet was tijdens zijn leven internationaal befaamd en het grootste deel van zijn professionele carrière werkzaam in Londen. Als enige van de Loeilletdynastie schreef hij ook klaviermuziek. In Londen verschenen twee klavierbundels voor klavecimbel of spinet. De eerste bundel uit ca. 1712 is nog sterk schatplichtig aan de klavecimbelmuziek van Henry Purcell en John Blow, terwijl de bundel uit 1723 geschreven is in een meer persoonlijke klavecimbelstijl, waar zowel Franse grandeur en elegantie als Italiaanse zwier en lichtvoetigheid verenigd zijn. Deze cd met de zes suites voor klavecimbel uit 1723 is de eerste integrale opname van deze toch wat miskende “Vlaamse Klavecimbelmuziek”.

About the album

Between 1680 and 1688 three scions of the prominent family of Ghent musicians saw the light of day: Jean-Baptiste Loeillet (John Loeillet of London), Jacques (Jacob) Loeillet and Jean-Baptiste Loeillet (de Gant). Their similar initials continue to cause confusion, but their musical legacy is an everflowing source of joy, for it is intimate chamber music of the highest quality. John, who most of his professional career in London, had an international reputation in his lifetime. He was the only member of the Loeillet dynasty to write harpsichord music as well, publishing to volumes of music for harpsichord or spinet. The first, dating from about 1712, is still largely indebted to the harpsichord music of Henry Purcell and John Blow. But the style of the 1723 volume is much more personal and combines French grandeur and elegance with Italian velocity and lightness. This CD featuring the six 1723 harpsichord suites is the first complete recording of this somewhat neglected “Flemish music for the Harpsichord”.

http://www.jandevlieger.be

, ,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *