Newsflash

Zefiro torna : autumn elixir

 

Ziehier de ingrediënten van ons najaarselixir: men neme de zinnebeeldige wereld rond schilder Adriaen Brouwer (Allegoria), voege daar impressionant figurentheater aan toe (B.I.G.), en kruide het af met een mix van oriëntaalse en westerse muziek (De Allegorie van het Verlangen). De winterblues verdrijven we met warme, helende klanken van de productie Balsam – vanaf december ook op CD.

 ALLEGORIA – over engelen en   duvels, ‘sottigheden’ en   ‘dwaesheden’

Dit najaar loopt een overzichtstentoonstelling van barokschilder Adriaen Brouwer in zijn geboortestad Oudenaarde. Brouwer was een meester in het schilderen van levendige volkse taferelen. Met zijn sublieme landschappen inspireerde hij grootmeesters als Rubens.

In het kader van Gent Festival van Vlaanderen brengt Zefiro Torna met sopraan Annelies Van Gramberen de schilderijen van Brouwer en tijdgenoten als de jonge Pieter Breughel, Frans Hals en Jan Steen tot leven. Leidraad zijn de allegorische thema’s uit hun grafiek en schilderkunst: Liefde en IJdelheid, Dood en Vergankelijkheid, Wijsheid versus Dwaasheid en ‘Boertigheden’. Zefiro Torna put uit een schat aan pittoreske volks- en geuzenliederen en uit lied- en madrigalenbundels van uitgevers, dichters en componisten als Bredero, Vallet en Hacquart.

 B.I.G.

In oktober toeren Zefiro Torna en figurentheater Ultima Thule opnieuw met B.I.G., een adembenemende voorstelling over de dunne grens tussen groei en ambitie, en machtswellust en tirannie. Vanaf het moment dat je geboren wordt, krijg je verwachtingen opgelegd. Je moet groeien, keuzes maken, beslissingen nemen. Groter worden in geest en lichaam. In B.I.G. stellen we ons de vraag tot hoever die groei noodzakelijk en gezond is.

 DE ALLEGORIE VAN HET   VERLANGEN – on tour

De betoverende productie De Allegorie van het Verlangen werd de voorbije jaren met lof overladen en geroemd om haar subtiele samengaan van westerse en oriëntaalse muziektradities. Na talrijke opvoeringen in binnen- en buitenland trekt Zefiro Torna in november op tournee door Frankrijk en Nederland.

 BALSAM – CD-release

De CD Balsam, opvolger van de succesproducties Les Tisserands en O, Monde Aveugle!, verschijnt begin decemberbij Antarctica Records. Laat u vervoeren door dit hybride collectief en hun bezwerend instrumentarium. Gesterkt door de kracht van planten en kruiden brengen zij hartverwarmende muziek, verwijzend naar oude tradities en sagen en poëzie van Baudelaire en Verhaeren.

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN

Vanaf november kan u het vernieuwde Museum Hof van Busleyden in Mechelen ontdekken door de ogen en oren van Jurgen De bruyn, aan de hand van een op maat gemaakte audiotour. Daarnaast kregen Zefiro Torna en geluidskunstenaar Bram Bosteels de bijzondere opdracht enkele ruimtes te voorzien van een passende soundtrack.

Here are the ingredients of our autumn elixir: one takes the symbolic world around painter Adriaen Brouwer (Allegoria), adds impressive puppet and figure theatre (B.I.G.), and spices it up with a mix of oriental and western music (The Allegory of Desire). We expel the winter blues with warm, healing sounds from the production Balsam – also on CD from December.

 ALLEGORIA – about angels and   devils, ‘idiocies’ and ‘follies’

This autumn a retrospective exhibition of Baroque painter Adriaen Brouwer will be held in his native town of Oudenarde. Brouwer was a master in painting lively folk scenes. With his sublime landscapes he inspired great masters such as Rubens.

As part of the Ghent Festival of Flanders, Zefiro Torna brings the paintings of Brouwer and contemporaries such as the young Pieter Breughel, Frans Hals and Jan Steen to life with soprano Annelies Van Gramberen. The allegorical themes from their graphics and paintings are the guiding principles: Love and Vanity, Death and Transience, Wisdom versus Foolishness and ‘Rudities’. Zefiro Torna draws on a treasure trove of picturesque folk and Beggars’ songs and from collections of songs and madrigals by publishers, poets and composers such as Bredero, Vallet and Hacquart.

 THE ALLEGORY OF DESIRE
– on tour

In recent years, the enchanting production The Allegory of Desire has been overloaded with praise, and acclaimed for its subtle combination of western and oriental music traditions. After numerous performances at home and abroad, Zefiro Torna will tour France and the Netherlands in November.

 BALSAM – CD release

The CD ‘Balsam’, successor of the successful productions ‘Les Tisserands’ and ‘O, Monde Aveugle!’, will be released at the beginning of December on Antarctica Records. Let yourself be moved by this hybrid collective and their conjuring instruments. Strengthened by the power of plants and herbs, they bring heartwarming music, referring to ancient traditions and sagas, and poetry of Baudelaire and Verhaeren.

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN

As from November you can discover the renovated Museum Hof van Busleyden in Mechelen through the eyes and ears of Jurgen De bruyn, by means of a tailor-made audio tour. In addition, Zefiro Torna and sound artist Bram Bosteels were given the special task of providing some rooms with a suitable soundtrack.

29.09.2018, 20uSint-Niklaas-van-Tolentijnkerk, De Pinte 
07.10.2018, 19u Sint-Martinuskerk, Zomergem
12.10.2018, 20uSint-Walburgakerk, OudenaardeExtra
Vrijdag 28 september is Jurgen De bruyn te gast tijdens Pompidou op Klara, live vanuit het MOU in Oudenaarde. Hij vertelt er over de symbolische thema’s uit Brouwers’ schilderijen die hem inspireerden tot het programma Allegoria.
Trailer B.I.G. – relaas van een Buitengewoon Innemende Groei

Bekijk hier de speelkalender
(2-16.10.2018)

13.11.2018, 20uChapelle Corneille (Opéra de Rouen), Rouen (FR)
14.11.2018, 19u30Le Volcan,
Le Havre (FR)

22.11.2018, 20uStadstheater,
Arnhem (NL)

23.11.2018, 20u30Zuiderstrandtheater, Den Haag (NL)
24.11.2018, 20uWilminktheater, Enschede (NL)
25.11.2018, 11uTivoli Vredenburg, Utrecht (NL)
CD-RELEASE
14.12.2018, 20u30
CC Strombeek, Kerk BeigemWIN-WIN
Stuur uw beste kruidenrecept tegen de winterblues naar info@zefirotorna.be.
De drie origineelste inzendingen belonen we met een CD.
 OOK NOG TE ZIEN DIT NAJAAR

LASSUS GRAND CRU  7.10.2018, 11u30
MCFA, Marche-en-Famenne
SLUIMER  27.10.2018, 20u30
CC Deurne, Jean et Mar

29.09.2018, 20h – Sint-Niklaas-van-Tolentijnkerk, De Pinte 
07.10.2018, 19h Sint-Martinuskerk, Zomergem
12.10.2018, 20h – Sint-Walburgakerk, OudenaardeExtra
On Friday 28 September Klara will broadcast live from the MOU Oudenaarde. Jurgen De bruyn will be a guest at Pompidou (5-7pm), and will talk about the symbolic themes that inspired him to create the programme ‘Allegoria’.
13.11.2018, 20h – Chapelle Corneille (Opéra de Rouen), Rouen (FR)
14.11.2018, 19h30Le Volcan,
Le Havre (FR)

22.11.2018, 20h – Stadstheater,
Arnhem (NL)

23.11.2018, 20h30Zuiderstrandtheater, Den Haag (NL)
24.11.2018, 20h – Wilminktheater, Enschede (NL)
25.11.2018, 11h – Tivoli Vredenburg, Utrecht (NL)
CD RELEASE
14.12.2018, 20h30
CC Strombeek, Kerk BeigemWIN-WIN
Send your herbal recipe to combat winter blues to info@zefirotorna.be. The three most original entries will be rewarded with a CD.
ALSO ON THE CALENDAR THIS FALL
LASSUS GRAND CRU  7.10.2018, 11h30
MCFA, Marche-en-Famenne
SLUIMER  27.10.2018, 2h30
CC Deurne, Jean et Mar

, , ,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *