Newsflash

Alamire Digital Lab is revealing nine manuscripts for hand-played carillon (beiaard muziek)

 

Digitaliseringproject van beiaardmuziek door het Alamire Digital Lab

Naar aanleiding van de inhuldiging van de Vredesbeiaard op zondag 11 november in de Parkabdij, plaatst de Alamire Foundation de eerste gedigitaliseerde beiaardhandschriften online via de Integrated Database for Early Music of IDEM. Het gaat om handschriften die bewaard worden in stedelijke archieven in Vlaanderen (Brussel, Mechelen en Gent).

Deze muziek voor beiaard, die tussen de zeventiende en de negentiende eeuw werd genoteerd en vandaag in Vlaanderen en daarbuiten (o.a. in Frankrijk, Nederland, Polen en de Verenigde Staten) wordt bewaard, zal worden samengebracht in de recent op de Parkabdijsite geopende Library of Voices, waar ze via de IDEMdatabase zal worden ontsloten en gevaloriseerd.

Door het volledige overgeleverde repertoire in de nabije toekomst digitaal te verzamelen en te bestuderen, draagt de Alamire Foundation bij tot het promoten bij onderzoekers, musici en publiek van deze rijke en door de UNESCO erkende beiaardcultuur. Deze muziek zal geregeld gespeeld worden op de Vredesbeiaard.

Naar aanleiding van het online plaatsen van de beiaardhandschriften zal er in de IDEMdatabase voortaan kunnen gezocht worden naar muziekhandschriften via de drie categorieën: polyfonie, gregoriaans en beiaardmuziek.

https://www.idemdatabase.org

https://www.erfgoedcelleuven.be/nl/feest-van-de-nieuwe-vredesbeiaard

Gerenommeerd Engels vocaal ensemble opent internationale conferentie

“The Disconsolate Woman and the Queen of Heaven. Marian Devotion by de la Rue and Friends”: een prachtige titel voor het prachtige programma waarmee artistiek leider Andrew Kirkman en zijn Binchois Consort de internationale conferentie over Pierre de la Rue zullen openen (zie het volgende item). Het concert is toegankelijk ook als u niet deelneemt aan de conferentie. Achteraf wordt u getrakteerd op een drankje.

In samenwerking met Festival van Vlaanderen Mechelen en Stad Mechelen.

Binchois Consort
dinsdag 20 november, 20 uur
Sint-Pieter-en-Paulkerk
Veemarkt, Mechelen

TICKETS

Binchois Consort ©Eniko Bland

Binchois Consort ©Eniko Bland

Pierre de la Rue conferentie: laatste dagen voor inschrijving!

Naar aanleiding van het overlijden van een van de grote componisten van Franco-Vlaamse polyfonie, Pierre de la Rue, exact 500 jaar geleden, verzamelt de Alamire Foundation in samenwerking met de KU Leuven, de stad Mechelen en het FWO het kruim van de internationale specialisten ter zake in het Hof van Busleyden.

Onder de noemer “Pierre de la Rue and Music at the Habsburg-Burgundian Court” wordt 4 dagen lang een waaier van topics aangesneden. De voertaal is het Engels. Alles over deze wetenschappelijke hoogmis op onze website.

https://alamirefoundation.org/nl/valorisatie/conference-pierre-de-la-rue

, ,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *