That 's us

Het wordt de Macx !

 

(NL)

Welkom op de jaarvergadering

Iedereen is welkom op de jaarvergadering van vzw Belgian Early Music Community die zal doorgaan op maandag 18 maart om 20:00 in Ma’go Antwerpen, Mechelsesteenweg 125 (Toneelklas)

De vergadering wordt muzikaal opgeluisterd door een gambaconsort de (MACXkes + 1). Op het programma :  enkele adembenemende Holbornes !

Agenda van de formele jaarvergadering :

  • goedkeuring vorig verslag
  • toelichting bij het jaarverslag 2018
  • toelichting bij de jaarrekening 2018
  • begroting 2019
  • ontslag en benoeming bestuurders

(Alleen de werkende leden hebben stemrecht)

Na het formele gedeelte van de vergadering willen we graag in gesprek gaan over de toekomst van de vereniging, en oude muziek vandaag.  Daarbij is iedereen welkom.

Iedereen is ook welkom om lid te worden van de vereniging, als aangesloten lid, als werkend lid of als steunend lid.

Als werkend lid kan je actief betrokken worden bij de organisatie.

Bevestig uw lidmaatschap voor 2019 of word lid en bevestig uw deelname aan de jaarvergadering van 18/03/2019

Form membership 2021

(FR)

Bienvenue à l’assemblée annuelle

Tous sont les bienvenus à l’ assemblée annuelle de l’asbl Belgian Early Music Community, qui se tiendra le lundi 18 mars à 20h00 au Ma’go Antwerp, Mechelsesteenweg 125 (Classe de théâtre). La réunion est musicalement honorée par un groupe de gambas (MACXkes + 1). Au programme: des Holbornes à couper le souffle!

Ordre du jour de la partie formelle:

  • approbation du rapport précédent
  • notes explicatives au rapport annuel 2018
  • notes aux états financiers de 2018
  • budget 2019
  • démission et nomination des administrateurs

(Seuls les membres actifs ont le droit de vote)

Après la partie officielle de la réunion, nous aimerions discuter de l’avenir de l’association et de la musique ancienne aujourd’hui. Tout le monde est le bienvenu.

Tout le monde est également invité à adhérer à l’association, en tant que membre, en tant que membre actif ou membre de soutien.

En tant que membre actif, vous pouvez participer activement à l’organisation.

Confirmez votre adhésion pour 2019 ou devenez membre et confirmez votre participation à l’assemblée annuelle du 18/03/2019

Form membership 2021

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *