Manufactors, Newsflash

Instruments exhibition at ILSA

 

Op vrijdag 17 mei organiseert ILSA (Internationale Lutherieschool Antwerpen) een “instrumenten expo” in de ateliers van de school – www.ilsa.nu
“We vragen bouwers en muzikanten om een interessant instrument even ten toon te stellen in onze ateliers.
Hiermee willen we mensen de gelegenheid geven een collectie op één avond te kunnen bezichtigen. Instrumenten-exposities zijn zeer zeldzaam in België. We schenken drank en er worden steevast gezellige gesprekken gevoerd.”
Een oproep aan iedereen die hier graag wil aan deelnemen met een of meerdere oude/historische tokkel- of strijkinstrumenten
(het gaat niet om nieuwbouw instrumenten).
Deelnemers kunnen kontakt opnemen met
Erik Buys
03 488 14 11
0498 33 66 81
of met
Els Jageneau
elsjageneau@gmail.com
03 454 51 20
0474 35 69 09
Internationale Lutherieschool Antwerpen is lid van vzw Belgian Early Music Community

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *