Festival

Mary of Burgundy comes to Antwerp

 

NL

“Maria van Bourgondië was in de late middeleeuwen een van de machtigste vrouwen van West-Europa. Toen de vorstin van de Nederlanden in 1477 als twintigjarige aan de macht kwam, stond haar geen gemakkelijke taak te wachten. Haar oorlogszuchtige vader Karel de Stoute had haar opgezadeld met een lege staatskas, vijandig gezinde buurlanden en binnenlandse opstanden. Dankzij haar diplomatische aanpak kon de jonge vrouw alvast in Vlaanderen de gemoederen bedaren. Door haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk werd het huis van Bourgondië verbonden aan dat van het machtige Habsburg. Helaas was Maria geen gunstig lot beschoren. Door een ongelukkige val van haar paard tijdens een valkenjacht overleed zij in 1482. Ze was pas 25 jaar.

De 26ste editie van Laus Polyphoniae belicht het bloeiende culturele leven ten tijde van Maria van Bourgondië. Haar lievelingsstad Brugge was niet alleen een economisch, maar ook een artistiek centrum. We kijken ook even buiten de grenzen van het Bourgondische rijk naar wat er muzikaal leefde in Italië, Engeland, Oostenrijk en zelfs Litouwen.”

_________________

Tickets en abonnementen voor Laus Polyphoniae 2019 kunnen worden gekocht vanaf zaterdag 2 maart 2019 om 9 uur. Dit kan online of aan de ticketbalie van AMUZ. We verwerken enkel bestellingen die correct op de bestelformulieren zijn ingevuld. Bestelformulieren die vóór 2 maart worden binnengebracht, worden in volgorde van ontvangst verwerkt vanaf zaterdag 2 maart in de namiddag.

Bestelformulier Laus Polyphoniae 2019-Losse tickets
Bestelformulier Laus Polyphoniae 2019-Abonnement

EN

“Mary of Burgundy was one of the most powerful women in Western Europe in the Late Middle Ages. When the duchess came to power in the Netherlands in 1477, at the age of 20, she did not face an easy task. Her warmongering father Charles the Bold had left her with an empty state treasury, hostile neighbouring countries and domestic revolts. Thanks to her diplomatic approach, the young woman succeeded in calming the situation, in Flanders at least. Her marriage to Maximilian of Austria linked the House of Burgundy to that of the powerful Habsburgs. Sadly, Mary’s fate was not a happy one. She died in 1482 after an unfortunate fall from her horse whilst out hunting with her falcon. She was only 25 years old.”

The 26th edition of Laus Polyphoniae explores the flourishing cultural scene in the time of Mary of Burgundy. Her favourite city, Bruges, was an artistic centre as well as an economic hub. We will also take a look beyond the borders of the Burgundian Empire to hear the music of the era in Italy, England, Austria and even Lithuania.

www.amuz.be

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *