Musicology

The Beethoven reception in our region. Fétis, Hanssens and Benoit

 

NL

Er is amper onderzoek gedaan naar receptiegeschiedenis van gecanoniseerde componisten in onze contreien tijdens de negentiende eeuw, evenmin als naar de historische uitvoeringspraktijk. Historische bronnen, zoals orkestpartijen, programmabrochures of recensies blijven ongestudeerd. Deze bijdrage over de wijze waarop Beethoven bij ons werd geïntroduceerd, wil een aanzet zijn tot een breed en grondig onderzoek.

EN

Hardly any research has been done into the history of the reception of canonical composers in our region during the nineteenth century, nor has any research been done into historical performance practice. Historical sources, such as orchestral parts, programme brochures or reviews remain uneducated. This contribution on the way in which Beethoven was introduced to us is intended to be a first step towards a broad and thorough investigation.

Translated with www.DeepL.com/Translator

De

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *