Keyboard, Newsflash, Orfanto

Ruckers-Genootschap wordt ORFANTO, Fonds voor Historische Klaviercultuur

 

De vereniging Ruckers-Genootschap, in 1969 opgericht door mevrouw Jeannine Lambrechts-Douillez, ging een onzekere toekomst tegemoet na het overlijden van haar bezielster.

Een nieuw samengestelde raad van bestuur onder voorzitterschap van Peter Van Heyghen, kreeg het vertrouwen van de algemene vergadering.

Orfanto, Fonds voor Historische Klaviercultuur vzw  is de naam van de rechtsopvolger van het Ruckers-Genootschap.

Het geactualiseerde doel van de vereniging is: “de muzikale praktijk van historische klavierinstrumenten en de zoektocht naar historische klavierklanken, het uitbouwen van expertise rond en het stimuleren van de belangstelling voor het historisch klavier en de historische klavierklank in al zijn verscheidenheid.”

De vereniging zal zich inzetten voor musici die zich de specifieke speelwijze van historische klavierinstrumenten willen eigen maken en voor ambachtelijke restaurateurs van historische klavierinstrumenten en dito bouwers van facsimiles.

De vereniging wil het publiek in contact blijven brengen met historische klavierklanken.

De Antwerpse Klavecimbelbouwers uit de 16de, 17de en 18de eeuw zijn in het bijzonder van belang voor de vereniging.

Ondergetekende neemt mee de fakkel over. In de toekomst zal  www.earlymusic.be dan ook graag verslag uitbrengen over de activiteiten van Orfanto !

Door een jaarlijks lidmaatschap kan je de vereniging steunen. Een aangesloten lid betaalt jaarlijks 40,00 EUR lidmaatschap.  Je kan de vereniging bereiken door een mail te sturen naar contact@orfanto.org

website www.orfanto.org (under construction)

Axel De Schrijver

, , , , , ,

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *