Cut Circle – Alamire at the cutting edge – Belgisch debuut


Muziekkaligrafen gingen steeds op zoek naar de nieuwste composities om in hun handschriften op te nemen. Nu en dan werden ze bewerkt naar de lokale smaak. Het Amerikaanse ensemble Cut Circle brengt Josquins Missa Philippus rex Castilie zoals die voor het Habsburgs-Bourgondische hof werd aangepast, samen met de meest vernieuwende composities van Marbrianus de Orto, Gaspar van Weerbeke en Pierre de la Rue.
|||::
Amuz, 2000 Antwerpen, Kammenstraat 81