il Gardellino & Guillaume Houcke


Nu zaterdag 16 juli brengt il Gardellino samen met contratenor Guillaume Houcke twee prachtige cantates van J.S. Bach waarbij het orgel een solistische rol speelt. Organist en klavecinist Zvi Meniker vervoegt il Gardellino en zal op het kerkorgel van de Eglise Saint-Nicolas spelen. Dit keer musiceert il Gardellino op instrumenten in 392 Hz terwijl het orgel op 440 Hz bespeeld wordt. Dat is precies een toon verschil, maar dat zal u niet merken omdat de organist alles een toon transponeert net zoals dat in Bachs tijd het geval was. Verder op het programma staat een een fluitconcerto van Carl Philipp Emmanuel Bach en een concerto voor drie hobo’s en drie violen van zijn peter en goeie vriend Georg Philipp Telemann. Alles klinkt nog warmer dan gewoonlijk door de lage stemming van de instrumenten!

Meer info en tickets: Juillet Musical