Missa Transfigurationis – gregoriaans en polyfonie uit Doornik – Psallentes


De Doornikse broederschap rond het Feest van de Transfiguratie (6 augustus) werd opgericht vóór 1445. Het manuscript dat muziek voor dit feest bevat, kende een bewogen geschiedenis. Het werd samengesteld in de 15de eeuw en kende aanvullingen tot in 1602. Het manuscript werd kort na WO II verloren gewaand maar kwam in 2006 bij toeval weer boven water.

Een boeiend manuscript dat een licht werpt op een stukje liturgische ontwikkeling en een mooi beeld geeft van de situatie van zowel gregoriaans als polyfonie in de 15de en 16de eeuw.

locatie Abdijkerk van Park
inleiding om 19.30 uur, Huis van de Polyfonie
tickets: 18 euro – www.30CC.be

|||::
3001 Heverlee, Abdij van het Park 1