Psallentes – Mater Dolorosa – Codex Calixtinus


Psallentes olv Hendrik Vanden Abeele komt op  30 augustus om 15u in de Protestantse kerk in de Lange Winkelstraat een concert geven ter gelegenheid van het feit dat het 400 jaar geleden is dat de eerste steen gelegd werd van dat kerkgebouw (de kloosterkerk van de zusters Annuntiaten). Het voormalige Annuntiatenklooster (ruwweg omvattend wat nu de parking van de UA is) is al lang ‘gesupprimeerd’, enkel het kerkgebouw en een deel van de kloostermuur staat er nog. De protestantse kerkgemeenschap heeft besloten om zich ook over dit stuk van haar geschiedenis te ontfermen. Daarom wordt dit gevierd met een concert dat deze vrouwelijke religieuzen zouden hebben geapprecieerd: religieuze muziek van, voor en door vrouwen.

Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele, brengt liederen van vrouwelijke religieuzen van de Middeleeuwen tot de 17de eeuw: Responsoria, antifonen, hymnen en vreugdezangen; een ruime selectie van de CD Psallentes Beghinae (Begijnen) aangevuld met pelgrimsmuziek uit de Codex Calixtinus en gecompleteerd met enkele liederen rond de Zeven Smarten van Maria, de Mater Dolorosa (=het programma in AMUZ op 21/8) .

vvk € 8 – bestellen via annuntiaten@gmail.com
kassa € 10 / -16jaar € 5

In bijlage  de flyer.

meer info inclusief het programma: http://www.procant.be/annuntiaten.html of http://protestantsekerkantwerpennoord.be/400jaar.htm

|||::
2000 Antwerpen, Lange Winkelstraat 5