The Antwerp Baroque Orchestra


ORKEST

Barokmuziek op een pure en authentieke manier uitvoeren; dat is het doel van Het Antwerps Barokorkest. Artistiek leider Emmanuel Van Kerckhoven verdiepte zich jarenlang in de muziek van Bach, voordat hij in 2011 het orkest opstartte.

Het barokorkest kiest zorgvuldig passende instrumenten, een geschikte locatie en een weloverwogen interpretatie. Daardoor wordt de vitaliteit en het subtiele karakter van barokke werken op een natuurlijke, spontane manier overgebracht.

Inmiddels maakte het orkest naam met de Bachcantatediensten in de Sint-Norbertuskerk in Antwerpen. Hierbij wordt steeds een andere cantate ingebed in de kerkdienst, net als in de baroktijd.

Het repertoire van het orkest bestaat uit muziek, gecomponeerd tussen 1600 en 1750, met specifieke aandacht voor cantates. Niet alleen de kerkcantates van J.S. Bach komen aan bod, maar ook zijn wereldlijke cantates, vroege Noord-Duitse ‘Geistliche Konzerte’ van ondermeer Tunder en Buxtehude, cantates van Telemann en Händel, enz. Verder creëert Van Kerckhoven een mooi evenwicht met instrumentale stukken die naadloos aansluiten bij het thema. De enkelvoudige bezetting binnen het orkest maakt de uitvoering van deze werken bijzonder helder en expressief.

EMMANUEL VAN KERCKHOVEN – organist en artistiek leider

Emmanuel Van Kerckhoven (°1975) begon met orgelspelen op vijfjarige leeftijd. Hij studeerde met grootste onderscheiding af aan Codarts, Hogeschool voor de kunsten in Rotterdam met als hoofdvak ‘orgel en kerkmuziek’ bij Aart Bergwerff en Bernard Winsemius (orgel), Folkert Grondsma (improvisatie) en Arie Hoek (koordirectie, liturgie en hymnologie). Verder specialiseerde hij zich in muziekgeschiedenis, orgelbouw, contrapunt en fuga.

Naast zijn studie volgde hij diverse masterclasses, onder andere bij Ben van Oosten, Peter Planyavski, Jean Boyer, Bram Beekman en Daan Manneke.

Als concertorganist speelt hij regelmatig in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij actief als continuospeler en begeleider. Zo werkte hij mee aan de muziektheatervoorstelling R.U.T.H. waarin film, dans, elektronica en (orgel)muziek gecombineerd werd. Hij verzorgde ook het muzikale luik bij de feestelijke herinwijding van de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam.

Verder is hij verbonden als organist aan verscheidene kerken in Antwerpen waaronder de Sint-Norbertuskerk (organist-titularis).

In 2011 nam hij het initiatief van de Antwerpse Bachcantatediensten in de Sint-Norbertuskerk. Daartoe richtte hij Het Antwerps Barokorkest op waarvan hij artistiek leider is.

Hij is als adviseur betrokken bij verschillende restauratieprojecten van historische orgels.

Na een gesprek met professor dr. M. Gielis (Universiteit Tilburg) publiceerde deze laatste een artikel waarin Emmanuel Van Kerckhoven zijn visie geeft onder de titel: Kerkmuziek moet een feest zijn.