Privacy declaration

Deze privacyverklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens en hoe deze door de vzw Belgian Early Music Community worden verzameld en verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door de vzw Belgian Early Music Community op verschillende manieren verzameld; nl. via het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief, het lidmaatschapsformulier of email.

Volgende persoonsgegevens worden verzameld: naam, voornaam, geboortedatum, adres, geslacht, telefoonnummer, emailadres,  taal, of uw belangstelling uitgaat naar oude muziek spelen of beluisteren, of u werkend lid, aangesloten lid of steunend lid wenst te zijn van onze vereniging.

Deze persoonsgegevens worden door de vzw Belgian Early Music Community enkel verwerkt om een optimale dienstverlening te verzekeren, met name:

  • De uitnodiging tot deelname aan initiatieven van de vzw Belgian Early Music Community (met inbegrip van het afsluiten van de nodige verzekeringen);
  • Het versturen van elke aanpassing in deze privacyverklaring;
  • Indien u hiervoor toestemming geeft, het opsturen van een wekelijkse nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval gebruikt worden voor marketing doeleinden, of doorgegeven worden aan derden, met uitzondering van:

  • Met het oog op het afsluiten van de verplichte verzekering voor uw deelname aan activiteiten van de vzw Belgian Early Music Community, worden uw voornaam, naam en geboortedatum doorgegeven aan een verzekeringsagent.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, moeten wij een aantal gegevens (geboortedatum, gender, woonplaats) doorgeven aan subsidiërende instanties zodat zij deelnemersprofielen kunnen opstellen.

Conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op toegang, inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken omtrent het gebruik van uw gegevens voor de nieuwsbrief.

U kan dergelijke verzoeken richten tot het volgend adres: info@earlymusic.be

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de doelstelling van de verwerking te realiseren.

De vzw Belgian Early Music Community onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken we gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

COOKIES 

Voor meer informatie omtrent het beleid over het gebruik van cookies, kan u volgende website raadplegen: https://en.support.wordpress.com/cookies/