Privacy declaration

Deze privacyverklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens en hoe deze door de vzw Belgian Early Music Community worden verzameld en verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door de vzw Belgian Early Music Community op verschillende manieren verzameld; nl. via het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief, het lidmaatschapsformulier of email.

Volgende persoonsgegevens worden verzameld: naam, voornaam, geboortedatum, adres, geslacht, telefoonnummer, emailadres,  taal, of uw belangstelling uitgaat naar oude muziek spelen of beluisteren, of u werkend lid, aangesloten lid of steunend lid wenst te zijn van onze vereniging.

Deze persoonsgegevens worden door de vzw Belgian Early Music Community enkel verwerkt om een optimale dienstverlening te verzekeren, met name:

  • De uitnodiging tot deelname aan initiatieven van de vzw Belgian Early Music Community (met inbegrip van het afsluiten van de nodige verzekeringen);
  • Het versturen van elke aanpassing in deze privacyverklaring;
  • Indien u hiervoor toestemming geeft, het opsturen van een wekelijkse nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval gebruikt worden voor marketing doeleinden, of doorgegeven worden aan derden, met uitzondering van:

  • Met het oog op het afsluiten van de verplichte verzekering voor uw deelname aan activiteiten van de vzw Belgian Early Music Community, worden uw voornaam, naam en geboortedatum doorgegeven aan een verzekeringsagent.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, moeten wij een aantal gegevens (geboortedatum, gender, woonplaats) doorgeven aan subsidiërende instanties zodat zij deelnemersprofielen kunnen opstellen.

Conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op toegang, inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken omtrent het gebruik van uw gegevens voor de nieuwsbrief.

U kan dergelijke verzoeken richten tot het volgend adres: info@earlymusic.be

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de doelstelling van de verwerking te realiseren.

De vzw Belgian Early Music Community onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken we gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

COOKIES 

Voor meer informatie omtrent het beleid over het gebruik van cookies, kan u volgende website raadplegen: https://en.support.wordpress.com/cookies/

Cookielijst:

CookieTypeDurationDescription
Necessary
PHPSESSIDsession, first partysessionThis cookie comes from PHP applications. The cookie is used to store and identify a user's unique session ID for the purpose of managing user sessions on the website. The cookie is a session cookie and is deleted when all browser windows are closed.
cookielawinfo-checkbox-analyticspersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by the GDPR Cookie Consent plug-in. The cookies are used to store the user consent for the cookies in the 'Analytics' category.
cookielawinfo-checkbox-performancepersistent, first-party11 monthsThis cookie is used to keep track of which cookies the user have approved for this site.
cookielawinfo-checkbox-advertisementpersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by the GDPR Cookie Consent plug-in. The cookies are used to store the user consent for the cookies in the 'Marketing' category.
cookielawinfo-checkbox-uncategorizedpersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by the GDPR Cookie Consent plug-in. The cookies are used to store the user consent for the cookies in the 'No category' category.
cookielawinfo-checkbox-otherpersistent, first-party1 YearThis cookie is set by the GDPR Cookie Consent plug-in. The cookies are used to store the user consent for the cookies in the 'other' category.
wordpress_test_cookie0This cookie is used to check if the cookies are enabled on the users' browser.
viewed_cookie_policypersistent, first-party11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessarypersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
functional
sc_anonymous_idpersistent, third party9 yearsThis cookie is placed by Soundcloud
playerpersistent, third party1 yearThis cookie created by Vimeo is used to remember user’s player mode preferences.
Non Necessary
test_cookie
Analytics
_gat_UA-7706489-11persistent, third party1 minuteThis is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
vuidpersistent, third party2 yearsThis cookie is set by the Vimeo-video player on websites used to collect tracking information for analysis.
_gapersistent, third party2 yearThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_gidpersistent, third party1 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form.
_gatpersistent, third party1 minuteThis cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the collection of data on high traffic sites.
GPSpersistent, third party30 minutesThis cookie is set by YouTube and registers a unique ID for tracking users based on their geographic location.
YSCthird partyThese cookies are set by YouTube and are used to keep track of the views of embedded videos.
Advertisement
VISITOR_INFO1_LIVEpersistent, third party5 monthsThis cookie is set by YouTube. It is used to keep track of information from embedded YouTube videos on a website.
IDEpersistent, third party2 yearsThis cookie is used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and advertisements before visiting the website. This is used to present users with advertisements that are relevant to them according to their user profile.
NIDpersistent, third party6 monthsThis cookie is set by DoubleClick (owned by Google) to build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.
iutkpersistent, third party9 yearsThis cookie is from issuu.com and collects information about visitor behavior on multiple websites. This information is used on the website to optimize the relevance of advertisements.
mcpersistent, third party1 yearThis cookie is associated with Quantserve to track anonymously how a user interact with the website.
__qcapersistent, third party1 yearThis cookie is associated with Quantcast and is used to collect anonymized data to analyze log data from different websites to create reports that allow website owners and advertisers to offer advertisements for the appropriate target segments.
other
cref1 Year