Retteketet Muziekkabinet

Festival Oude Muziek in het kader van Antwerpen Barok 2018

in kader van vijfjarig bestaan van VZW Belgian Early Music Community

Zaterdag en zondag 24 en 25 november 2018

De vereniging Belgian Early Music Community organiseert samen met enkele partners op zaterdag 24 en zondag 25 november “Retteket-Muziekkabinet”, een festival rond muziek uit de tijd van Rubens. Dit festival vindt plaats in enkele waardevolle historische gebouwen: Museum Vleeshuis en de Sint-Jacobskerk. Op het programma staan workshops, concerten, recitals, een vrij podium, een muziekmarkt, rondleidingen, een wandelconcert, …

Het festival richt zich tot nieuwsgierigen en melomanen van allerlei slag: luisteraars en uitvoerders, de gevorderde amateurmusicus die wil deelnemen aan een workshop of de betere musicus die wordt toegelaten tot een masterclass.

 

Een ticket voor het volledige programma (zaterdag én zondag) kost 15,00 EUR voor volwassenen en 5,00 EUR voor jongeren tot en met 18 jaar. Deze tickets kunnen op voorhand gekocht worden via de webshop van Antwerpen Barok 2018. Deelnemers aan een workshop of masterclass dienen zich in te schrijven en apart te betalen voor deelname aan deze workshops. Inschrijven kan vanaf 1 oktober 2018.

Volg de site voor actuele ontwikkelingen !

Masterclasses

De Australische fluitiste Kate Clark, die in Nederland woont, geeft een masterclass renaissancefluit, gevolgd door een kort recital.

Een prominente plaats is weggelegd voor het klavecimbel. In Museum Vleeshuis bevindt zich immers een wereldvermaarde collectie Antwerpse klavecimbels van het bouwersgeslacht Ruckers : instrumenten die klonken ten tijde van Rubens.

Mario Sarrechia geeft de masterclass en brengt een recital.

De Belgische klavecinist Mario Sarrechia legt zich al jaren toe op de muziek gerelateerd aan de beroemde klavecimbelbouwers uit de Ruckers-familie. De stad Antwerpen speelt daarbij een belangrijke rol, aangezien de stad in deze periode een culturele bloei beleefde met als belangrijkste speler de schilder Rubens. Maar ook muzikaal trok de stad hoge ogen en daar waren  deze klavecimbelbouwers mede voor verantwoordelijk. Hun instrumenten hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op de verdere klavecimbelbouw-traditie, vooral dan in Frankrijk. Eén van deze instrumenten is het  ‘Moeder en Kind’-virginaal, waarvan een kind (een zogenaamd “weesje”) in de collectie van Museum Vleeshuis is opgenomen. In een lecture-recital zal Sarrechia een link leggen tussen de vernuftigheid van deze instrumenten en welke gevolgen deze hadden voor de muziek die hiervoor geschreven werd. Bijzonder is hoe de traditie van de familie Ruckers zich heeft doorgezet in bijvoorbeeld het unieke instrument van Johannes Dulcken dat zich eveneens in de collectie van het museum bevindt.
Na afloop van het lecture-recital is er de gelegenheid voor een beperkt aantal studenten klavecimbel van de hogere graad of conservatorium om in een masterclass zelf aan de slag te gaan met deze muziek. Hiervoor kan beroep gedaan worden op het prachtige ‘Moeder en Kind’-virginaal van Jef Van Boven, een replica van het kind dat zich in Antwerpen bevindt en een virginaal uit de collectie van het MIM te Brussel. Deelnemers worden aangemoedigd stukken te kiezen uit het ’Susanne van Soldt’-manuscript of muziek uit de Lage Landen uit de 16e/17e eeuw (Sweelinck, Bull, Philips,…).

shapeimage_3

Workshops

De Antwerpse Aline Hopchet geeft een workshop schalmei waaraan kinderen kunnen deelnemen die een basisopleiding blokfluit hebben gevolgd.

Lief Verbeeck demonstreert de draailier en de doedelzak.

De leraren van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) van Antwerpen, verenigd onder de benaming OMAA (Oude Muziek Academie Antwerpen), brengen in Museum Vleeshuis workshops die ook toegankelijk zijn voor niet-leerlingen. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. De muziek voor de workshop zal op voorhand worden toegestuurd en ingestudeerd.

OMAA

In kleine ensembles wordt bovendien muziek gespeeld uit t Uitnement Kabinet, een Amsterdamse publicatie van 1646 vol Pavanen, Allemandes, Sarabanden, Couranten en Balletten. Daarnaast zullen ook werken van Andries Pevernage, uitgegeven bij Phalesius in Antwerpen te horen zijn, en stukken uit het Ierste Musyck Boexken van Susato in Antwerpen

Free Podium

Amateurs en jonge professionelen kunnen zich aanmelden voor het free podium.

Oude muziekmarkt

IMG_0302

Op de eerste verdieping van Museum Vleeshuis vindt een oude muziekmarkt plaats waar je kan kennismaken met instrumentenbouwers uit binnen- en buitenland, uitgevers van facsimiles en partituren, oude muziekverenigingen enz. Er zullen ook enkele demonstraties gegeven worden.

Deelnemers aan de oude muziekmarkt zijn alvast :

Pierre Ribo : serpentbouwer
Jef Van Boven : Moeder & Kind virginaal naar A. Ruckers, klavecimbel naar A. Ruckers, spinet naar A. Delen en klein kostorgel
Joseph Moreau : gambabouwer
Jan Hermans : historische houtblazers
Johannes Skorupa : blokfluiten

Concerten en recitals

In Museum Vleeshuis kan je luisteren naar Muziek voor de Antwerpse familie Duarte door het ensemble Sospiri Ardenti. Het ensemble Cannamella brengt 17de eeuwse muziek uit Brussel en een creatie van Willem Ceuleers.

Kate Clark, renaissancefluit, brengt een recital op renaissancefluit en Mario Sarrechia  speelt klavecimbel.

Wandelconcert Sint Jacobskerk

Het wandelconcert vindt plaats in de Sint Jacobskerk, waar Rubens begraven ligt. Het wordt verzorgd door leraren en leerlingen van de academies, onder leiding van de internationaal vermaarde musicus Wim Becu. Verschillende groepen en ensembles zullen er muziek uitvoeren bij de kapel van de speellieden, in het koorgedeelte en bij het graf van Rubens.

IMG_0322  IMG_0323  IMG_0325

Perstekst

link naar perstekst

Partners 

Het festival Retteketet-Muziekkabinet is een unieke samenwerking tussen de stedelijke muziekacademies, de muziekacademie Ma’go van het gemeenschapsonderwijs, Museum Vleeshuis, Museum Plantin-Moretus en het kerkbestuur van de Sint Jacobskerk, op initiatief van de vzw Belgian Early Music Community, die dit jaar zijn vijfjarig bestaan viert.

image001deacademies_QMa-go logo DEFMuseum Vleeshuis