Masterclass Mario Sarrechia

De Belgische klavecinist Mario Sarrechia legt zich al jaren toe op de muziek gerelateerd aan de beroemde klavecimbelbouwers uit de Ruckers-familie. De stad Antwerpen speelt daarbij een belangrijke rol, aangezien de stad in deze periode een culturele bloei beleefde met als belangrijkste speler de schilder Rubens. Maar ook muzikaal trok de stad hoge ogen en daar waren  deze klavecimbelbouwers mede voor verantwoordelijk. Hun instrumenten hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op de verdere klavecimbelbouw-traditie, vooral dan in Frankrijk. Eén van deze instrumenten is het  ‘Moeder en Kind’-virginaal, waarvan een kind (een zogenaamd “weesje”) in de collectie van Museum Vleeshuis is opgenomen. In een lecture-recital zal Sarrechia een link leggen tussen de vernuftigheid van deze instrumenten en welke gevolgen deze hadden voor de muziek die hiervoor geschreven werd. Bijzonder is hoe de traditie van de familie Ruckers zich heeft doorgezet in bijvoorbeeld het unieke instrument van Johannes Dulcken dat zich eveneens in de collectie van het museum bevindt.
Na afloop van het lecture-recital is er de gelegenheid voor een beperkt aantal studenten klavecimbel van de hogere graad of conservatorium om in een masterclass zelf aan de slag te gaan met deze muziek. Hiervoor kan beroep gedaan worden op het prachtige ‘Moeder en Kind’-virginaal van Jef Van Boven, een replica van het kind dat zich in Antwerpen bevindt en een virginaal uit de collectie van het MIM te Brussel. Deelnemers worden aangemoedigd stukken te kiezen uit het ’Susanne van Soldt’-manuscript of muziek uit de Lage Landen uit de 16e/17e eeuw (Sweelinck, Bull, Philips,…).
Voor deelname aan de masterclass (inclusief toegangsticket voor het volledige festivalprogramma) betaal je 30,00 EUR.

Inschrijving masterclass Mario Sarrechia (1)

  • MM slash DD slash YYYY